Red Teaming

Kırmızı Takım (Red Teaming) ile Ağ Savunma Stratejilerinizi Geliştirin!

Kırmızı Takım Nedir?

"Kırmızı Takım", kuruluşları gerçek saldırganlar gibi ele alarak, hedefe yönelik yetkisiz erişim sağlamaya ve sistemdeki zayıflıkları belirlemeye çalışan bir uzmanlar grubunu ifade eder.

Kırmızı Takım ve Penetrasyon Testi Arasındaki Farklar

Kapsam :

Penetrasyon Testi belirli sınırlara sahipken, Kırmızı Takımın sınırları yoktur. Kırmızı Takım, belirlenen kapsam içinde belirlenen yöntemleri kullanarak hedefe ulaşılana kadar devam eder.

Senaryolar ve Saldırı Yöntemleri :

Kırmızı Takım, çeşitli senaryoları ve saldırı yöntemlerini, IT ekibi tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilir.

Gizlilik :

Kırmızı Takım genellikle organizasyonun çoğu yöneticisine bilgi verilmeden gerçekleştirilir, böylece hedefe yönelik bir saldırı durumunda olası zararların değerlendirilmesine izin verilir.

Kapsamlı Testler :

Kırmızı Takım, sadece mevcut sistemleri ve protokolleri test etmekle kalmaz, aynı zamanda onları yöneten kişileri de değerlendirir, bu da gizli bir süreç haline gelir.

Süre :

Penetrasyon testleri genellikle 1-2 hafta sürerken, Kırmızı Takım projeleri 2 ila 6 ay arasında sürebilir.

Kırmızı Takım Nasıl Çalışır

Hedef Tanımlama :

Organizasyonlar, öncelikli hedefleri belirler, örneğin belirli bir sunucudan hassas veri çıkarma veya üst düzey bir yöneticinin e-posta hesabına erişim sağlama.

Keşif :

Hedefleri tanımladıktan sonra, Kırmızı Takım organizasyonun dijital ve fiziksel varlıklarını keşfeder ve haritalar.

Güvenlik Zafiyetlerinin Kullanılması :

Keşif sırasında elde edilen bilgileri kullanarak, Kırmızı Takım hangi saldırı vektörlerini kullanacağına karar verir ve bu yöntemleri uygulamaya başlar.

Erişim Sürekliliği ve Ayrıcalık Yükseltme :

Erişim sağlandıktan sonra, Kırmızı Takım sistemler içinde hareket etmeye ve ek güvenlik zafiyetlerini belirlemeye çalışır, erişimi sürdürmeye ve ayrıcalıkları yükseltmeye çalışır.

Raporlama :

Simüle edilen saldırı tamamlandıktan sonra, Kırmızı Takım bir raporlama ve analiz aşamasından geçer ve bundan sonraki adımları belirler. Gerçekleştirilen tüm işlemler adım adım belgelenir, böylece asıl hedef başarılı olmasa bile iç görüler sağlanır.

Neden Kırmızı Takım Hizmetleri Alınmalıdır?

Organizasyonun hassas bilgileriyle ilgili riskleri ve güvenlik zafiyetlerini belirlemek.

Gerçek saldırganlar tarafından kullanılan yöntemleri kontrol altında bir şekilde simüle etmek.

Bilgi güvenliği departmanı ve mavi takım içinde farkındalığı ve bilinci artırmak, keşfedilen güvenlik açıkları ve mevcut zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak.

Saldırıları önleme, tespit etme ve yanıtlama yeteneklerini değerlendirmek ve güçlendirmek.


Kırmızı Takım Yetkinlikleri:

Kırmızı Takımda bulunan uzman sayısı proje büyüklüğüne göre değişir.

Ekip üyeleri CEH, OSCP, OSWP, CRTE, CRTP, GPEN, GWAPT, GXPN, GCIH, GCPN gibi küresel olarak tanınan sertifikalara sahiptir.

Bu konu başlıkları şunlardır:

Tarama, Zafiyet Tespiti ve Exploit Kullanımı

Ağ Yönetimi ve Tasarımı

Python, Scapy ve Fuzzing

Olay Yönetimi ve Bilgisayar Adli Tıp

Sosyal Mühendislik

Bulut Hizmetleri ve Saldırıları

CI/CD Boru Hatları ile Konteynerler ve Bulut Yerel Uygulamaları

Yerel Alan Ağı Sistemleri

Kablosuz Ağ Sistemleri

IT Güvenlik Sistemleri

İnternet Trafiğini İşleyen ve Yöneten Sistemler

Fiziksel Güvenlik Sistemleri

Web ve Mobil Uygulamalar

Nesnelerin İnterneti (IoT) Sistemleri