BG-Tek



BG-Tek Hakkında

BG-Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri Ltd. Şti. 2010 yılında kurulmuştur. Bilgi güvenliği çözümleri sunmayı, güvenlik teknolojileri geliştirmeyi ve yerli güvenlik ürünleri sunmayı hedeflemektedir. Coslat markası altında yerli güvenlik duvarı ve 5651 sayılı kanun için çözümler üretmektedir.

Bilgi Güvenliği alanında danışmanlık hizmeti vermekte olup alanında uzman ve güvenlik sertifikalarına sahip Coslat Ekibi güvenlik ihtiyaçlarınızı analiz ederek en uygun çözümleri üretmekte, ağ sızma testleri, sistem ve güvenlik analizi yapmaktadır.

Bilgi güvenliği çalışmalarında edindikleri tecrübeleri Kurumsal Güvenlik Eğitimlerinde aktarmakta, kurumların bilgi güvenliği alanında yetkin personel ihtiyacını karşılamaya ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmaya çalışmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

BG-TEK, Şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

Bu bilgi güvenliği politikası, BG-TEK’in Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

BG-TEK, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği hizmetleri sunan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten BG-TEK olarak;

- Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri “zero day” mantığı ile takip etmeyi, Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,

- Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi, Gerçekleştirdiğimiz güvenlik test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmeyi,

- Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

- Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,

- İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,

- Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,

- Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı,tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.