BG-Tek

BG-Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri Ltd. Şti. 2011 yılından bu yana müşteri odaklı uluslararası güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda;
Bilgi Güvenliği alanında kaliteden ödün vermeden ürünler ve çözümler sunmayı,
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için dürüstlük ve güvenilirlik kavramlarından ödün vermemeyi,
Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, müşteri sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeği,
Sürekli gelişime açık olarak yeni ürün ve teknolojiler ortaya koymayı,
Sahip olduğumuz bilgi ve teknolojiyi paylaşarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.


Markalarımız

BG-TEK

Mergen PentestBX Coslat COSLAT 2FA


BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BG-TEK, Şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

Bu bilgi güvenliği politikası, BG-TEK’in Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

BG-TEK, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC 27701 Standartlarına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği hizmetleri sunan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten BG-TEK olarak;

  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri “zero day” mantığı ile takip etmeyi,
  • Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,
  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Gerçekleştirdiğimiz güvenlik test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmeyi,
  • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,
  • İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,
  • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,
  • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı,
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara, ISO 27701 Kişisel verilerin yönetimi standardını referans alarak uymayı,

tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.


Kalite Politikamız

Birinci öncelikli politikamız, müşteri istekleriniyerine getirerek müşteri memnuniyetinisağlamak

Tüm çalışanlarımızın eğitilip, bilinçlendirilmesiyle müşteri memnuniyetinde katılımcı olmalarını sağlamak,

Yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirme taahhüt edilerek etkin, doğru, hızlı ve güvenli bir şekildeuygun maliyet ile hatasız hizmetinsağlanmasını gerçekleştirmek,

İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planları hazırlamak,uygulamakve test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmek,

Kalitenin sürekli geliştirilmesi için sistemli yaklaşım ve verilerle destekli yönetim sağlamak,

Tedarikçilerimize destek olup gelişim süreçlerini ve kalite seviyelerini arttırmak,

Zamanında ve güvenilir hizmet ile müşterilerimize hizmet kalitemizi yansıtmak,

Çevreye saygılı ve uyumlu çalışmak

Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,

Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,

Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,

Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak.

BG-TEK Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlar tarafından yerine getirilmesini ve sürekliliğini taahhüt eder.