ISO 27001 Eğitim İçeriği

Iso27001 Eğitimi
  • Bilgi varlıklarının farkına varmak
  • Sahip olduğu varlıkları koruyabilmek.
  • İş sürekliliği sağlamak.
  • İlgili taraflar ile iletişim halinde olmak.
  • Bilgiyi bir sistem sayesinde koruyarak, tesadüfe bırakmamak.
  • Yasal takiplerin önüne nasıl geçilir.
  • Varlıkların sınıflandırılması.
  • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi.
  • Risk analizi yapmak.
  • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirlemek.
  • Dokümantasyon oluşturmak.
  • Kontrolleri uygulamak.
  • İç tetkik yapmak.
  • Kayıtları tutmak.
  • Yönetimin gözden geçirmesi.
  • Belgelendirme.
  • Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği,
  • Standardın amacı,
  • Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,
  • En kritik kontrollerin önemi,
  • Bir kuruluşta ISO 27001’i uygulamanın etkileri,
  • ISO 27001 belgelendirmesi ve ticari etkiler,
  • Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

Eğitim Süresi : 12 saat