BG-TekISO 27001

» ISO 27001 Eğitim İçeriği

iso27001_egitimi

* Bilgi varlıklarının farkına varmak
* Sahip olduğu varlıkları koruyabilmek.
* İş sürekliliği sağlamak.
* İlgili taraflar ile iletişim halinde olmak.
* Bilgiyi bir sistem sayesinde koruyarak, tesadüfe bırakmamak.
* Yasal takiplerin önüne nasıl geçilir.
* Varlıkların sınıflandırılması.
* Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi.
* Risk analizi yapmak.
* Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirlemek.
* Dokümantasyon oluşturmak.
* Kontrolleri uygulamak.
* İç tetkik yapmak.
* Kayıtları tutmak.
* Yönetimin gözden geçirmesi.
* Belgelendirme.
* Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği,
* Standardın amacı,
* Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,
* En kritik kontrollerin önemi,
* Bir kuruluşta ISO 27001’i uygulamanın etkileri,
* ISO 27001 belgelendirmesi ve ticari etkiler,
* Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

Egitim Süresi : 12 Saat